Back to top

HÄIRIÖTILANNE VESIJOHTOVERKOSTOSSA

Vesijohtoverkostossa on havaittu häiriötilanne. Häiriön korjaustoimet jatkuu.

Häiriön takia saattaa esiintyä alhaisempi verkostopaine eri puolella Keminmaata. Verkostopaineen vaihtelun takia saattaa esiintyä ajoittain lievää veden samentumista ja veden värin muutosta.

Vesi ei  ole terveydelle haitallista, mutta sameaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä. Samentuman pitäisi poistua vettä hanoista juoksuttamalla.