Back to top

HÄIRIÖ VEDENJAKELUSSA LAURILASSA 6.8.2018

Laurilantiellä tehdyn vesijohtoverkoston vuodonkorjauksen takia vedenjakelussa esiintyy häiriötä Laurilan eteläosassa.

Vesijohtovedessä saattaa esiintyä paineenvaihtelua ja vesi saattaa olla samentunutta. Samentunut vesi ei sinänsä ole terveydelle vaarallista, mutta samentunutta vettä ei suositella käytettävän sellaisenaan.

Samentuma poistuu vettä juoksuttamalla.

Häiriötilanteen pitäisi normalisoitua lähituntien kuluessa.